Et år med duer Team Fevik

Januar:

1 Januar gir vi avelsduene en kur mot gulknopp ( navn: Ronidasol 90%, Ridzol etc. ) Denne kuren gir vi 6 dager i strekk. Dette for at vi skal være sikre på at duene frør eggene. Etter endt kur kan en med fordel gi en Baycoks vet kur i 2 dager ( Baycoks vet få du kjøpt hos vetrinær ). Etter endt kur altså 8 dager gir vi 2 dager med Ivomec mot innvolds orm ( får du kjøpt hos vetrinær ( Ivomec til sau ). Dette for at ikke duene skal ha orm ved sammenparring. Etter dette gir vi 10 dager med Improver/antifugal ( kjøpes hos Frode Brakstad ) link til bestilling ligger under linker Improver. Hele tiden fra 1.1 er duene under slanking, dette fordi de duene må være i topp form ved sammenparring på vintertid ellers vil de ikke legge egg så tidlig på året. 14 dager før sammenparring setter vi lyset på i duehuset for og lure avelsduene til og tro det er vår i tilegg får deuene nå avelsfor for og våkne hormonene hos dem. N.B flyverne sitter ikke i slagene hvor det er lys, dette fordi vi ikke vil ha for tidlig fjær felling på disse. De siste årene har dette vært de eneste kurene våre avelsduer har fått  i året. Sammendrag:  01.01 slanking, kuring 6+2 +2 dager, da er vi på 10.01 + 10 dager med Improver/Antifugal ( Den 10.01 setter vi lys på hele døgnet ) 10 dager etter kur = sammen parring, altså 20.01. Grunnen til sammenparring 10 dager etter at duene er kuret er for at vi skal være sikre på at kuren er ute av kroppen før vi parer duene, viss ikke risikerer du at de ikke frør eggene.

Vi passer på hver dag at ikke verken avelsduer eller flyge duer får for mye mat i januar, slik at de blir fete og ute av form. I denne måneden fores duene med vinterblanding ( lett blanding), unntaket er avelduene fra 14 dager før sammenparring Ca 10.01. Vi sørger også for at de får Multivitamin i vannet 1 gang i uken og hvitløk og ølgjær på foret 1 gang i uken. Selvfølgelig har de også tilgang til grit og pikstein til en hver tid. Vi bader duene 1 gnag i uken hele året med badesalt i vannet. På vinteren kan dette være vanskelig, men så fort det er  ”mildvær ” gir vi dem badevann, helst på formiddagen slik at de rekker og tørke før kvelden. For og se om duene får rett mengde mat kjenner vi på duene en gang i blant, men viss du lar duene stort sett spise opp maten innen 10 min og det bare er noen få korn igjen gir du riktig mengde. Husk duene trenger ikke for mye mat i denne perioden da de bare sitter og bruker ikke energi på mer enn oppvarming i kulden. Vi deltar som regel på lokal utstilling med duene i slutten av januar så det er viktig og ha duene på ” trimmen ” ( ikke for fete ). Som Dere kan se under, drømmer vi om våren da duene igjen skal ut og fly.

Februar:

Rundt 1 februar legger de sammensatte avelsduene egg. Flyveduene settes sammen etter landsdueutstillingen ca 15.02. De har da gått på avelsfor og har gått på slaget med lys i ca 14 dager. Den eneste kuren de har fått er mot innvoldsorm ( Ivomec til sau ). Dette fordi vi ikke er så nøye hva anngår befruktning av disse eggene. De fleste av eggene til flyve duene blir byttet ut med avlsduene som blir satt i sammen på samme tid som flyverne ( ca 50 % av avelsduene ). Prøver så godt som mulig og la flyverne kun ligge på 1 egg hver, det andre er plastikk egg. Noen av de beste flyverne får lov til og ta opp eget egg, men kun 1 det andre egget blir lagt under et annet flyvepar.

Når duene ligger på egg forer vi gjerne med vinterfor frem til ungene klekker. I tilegg får duene multitilskudd, hvitløk/ølgjær, grit, pikstein, vitamineral og det blandes også P40 ( protein basert pellets  fra forleverandør ). Nå er det full liv i duehusene med egg og sammensatte par ( En herlig tid og være i dueslaget. Alle par skrives ned og det blir notert når de legger egg og ungene som ringmerkes noteres ned så vi hele tiden har kontroll på hvem som er foreldre til ungene.

Flyge duene får lov til og gå i par som de vil, disse har som regel fått lov til og velge rugekasse og partner i løpet av august/september. På gulvet i flyge slaget bruker vi fyringspellets ( Kjøpes på Felleskjøpet ) dette for og holde slaget tørt, når det er så mange duer i slaget. Vi har ca 5-7 centimeter lag fyringspellets og lar duene ha dette på gulvet helt til ungene blir tatt ut og plassert i ungdueslaget. Som der kan se på bildet under er utevoileren vår vinterstengt med lysplater på våren ta vi disse vekk og det blir igjen et meget luftig slag.

Mars.

Denne måneden går med til og bytte rundt på egg og ringe dueunger. Vi gjør det slik at avelsduenes egg blir lagt under flyveduene, det er viktig her at det ikke er mer enn 2 dager forskjell på når disse er lagt. Er det flere dager har ikke foreldrene melke klar til ungene, når de kommer ut av eggene, da vil ungene dø. Det er en fin tid med unger i flere reder og på gulvet.

Vinterungene skal nå vennes til og fly ut og inn selv. Dette gjør vi ved og sette en og en unge på sputnikken ( Ut og inn flyvningsbrettet ). Sett alle ungene i sputnikken og ta en og en ut på brettet, da vil de gjerne ned igjen til de andre ungene og lærer seg da hvordan de skal komme inn igjen. Det vil her være stor forskjell på hvor fort hver unge hopper inn, så dette kan ta litt tid. Viktig her er at du beholder roen og ikke stresser ungene, slik at de hopper opp på taket. Når alle ungene har hoppet inn ( husk bare en unge av gangen ) tar vi dem ned fra sputnikken og gir dem mat. Husk og venne ungene til og gå inn sputnikken mens de enda ikke er flyve dyktige, vi tar dem opp ca 25 dager gamle ( noen dager etter de er tatt fra foreldrene ). De nærmeste dagene tar vi ungene opp i sputnikken hver dag, slik at de kan sitte her og bli kjent med omgivelsene. Det blir da lettere for dem og finne veien inn selv senere. Du kan velge å sette dem på brettet til sputnikken flere ganger, men det velger du selv. Normalt holder det at de har hoppet inn selv 1 gang. Når ungene har sittet 3-4 dager i sputnikken og blitt kjent åpner vi den slik at de kan fly ut. Dette kan ta litt tid, da de er usikre, men vær sikker har en av dem hoppet ut kommer de andre fort etter. Vi prøver og stenge utflyvningen før alle har flydd ut, dette gjør vi fordi det er lettere å få inn de som er ute når det sitter andre unger i sputnikken ( duer er flokkdyr ). De nærmeste dagene er det viktig at ikke ungene begynner og fly for mye rundt slaget, i det det er mye rovfugl på denne tiden. Desto mer de flyr desto lettere er det for rovfugl og få øye på dem. Etter noe dager ute ( ca 10 ) og når ungene har begynt og fly litt opp og ned til taket og tar noen små flyve turer rundt slaget, stenger vi ungene inne til vi " tror " det er mindre rovfugl ute. Det er ikke farlig og stenge ungene inne i 2 måneder hvis du føler dette er tryggest. Et råd har du vinter ungene ute er det viktig og alltid holde dem sultne slik at du lett kan kalle dem inn, hvis du ser en rovfugl ( husk at vinterunger er et lett bytte for rovfuglen, dette fordi de er dårlige til å fly de første ukene, sammtidig som rovfuglen er meget sulten på denne tiden av året ).

I slutten av mars begynner ungene til flyveduene og bli store. Vi setter alle ungene på gulvet når de er 3 uker gamle. Dette gjør vi fordi vi har erfart at ungene blir mer selvstendige og klarer seg fortere selv. Når ungene er mellom 25-30 dager ( eller når vi ser dem drikker og spiser selv ) tar vi dem fra foreldrene og setter dem inn i ungdueslaget. Her fores de en ungdueblanding som har mye små mais/korn, dette gjør det lettere for ungene og spise maten.

Ungdueslaget til Team Fevik